The following are some of Winetech's protocols, guidelines and overview articles.

Viticulture

 • Management of Grapevines During Drought Periods / Bestuur van Wingerde Tydens Droogte Toestande

  • A document for the management of grapevines during periods of drought was compiled by the Institute for Grape and Wines Sciences (IGWS) and is a collaboration between various organisations in the South African wine industry.

  • It highlights a few practical guidelines for managing vineyards during drought conditions. Always bear in mind that these are merely guidelines and vineyard practices should be tailored to the specific area, climate, soil type and wine goal.
   These guidelines are available on the IGWS website via the following link:
  • http://igws.co.za/article/guidelines/drought-conditions/management-of-grapevines-during-drought-periods
  • ‘n Dokument vir die bestuur van wingerde tydens droogte toestande is saamgestel deur die Instituut vir Wingerd- en Wynwetenskappe (IWWW) en is voltooi in samewerking met verskeie organisasies binne die Suid-Afrikaanse wyn industrie.

  • Dit bevat praktiese riglyne vir produsente om wingerde te bestuur tydens droogte periodes. Hou altyd in gedagte dat hierdie slegs riglyne bevat en dat wingerdkundige praktyke aangepas moet word vir die spesifieke area, klimaat, grondtipe en wyndoelwit.
   Die riglyne is beskikbaar op die IWWW webblad by die volgende skakel:
  • http://igws.co.za/article/guidelines/drought-conditions/management-of-grapevines-during-drought-periods

 • Rootstock cultivars in South Africa / Onderstokkultivars in Suid-Afrika

  • The use of rootstocks became critical due to the devastating effects of Filloxera on Vitis vinifera roots. Rootstocks that were resistant to this pest were hence used in grafting vines in South Africa since 1872.

   The Institute for Grape and Wine Sciences published a new book in September 2016 about the characteristics of the most important rootstock cultivars in South Africa.
   The book was written by Prof Eben Archer and an electronic version of the book can be accessed through the following link: (Currently only available in Afrikaans)  http://igws.co.za/content/books/rootstocks
  • Die gebruik van onderstokke het sy ontstaan te danke aan die vernietigende invloed van Filloksera op gewone Vitis vinifera wortels (makwortels). Dit het aanleiding gegee tot die gebruik van onderstokke wat teen die pes bestand is en sodoende het die eerste entings in 1872 begin.

   Die Instituut vir Wingerd- en Wynwetenskappe het in September 2016 ? nuwe boek oor die eienskappe van die belangrikste onderstokkultivars in Suid- Afrika publiseer.
   Die boek is geskryf deur Prof Eben Archer en die elektroniese weergawe is beskikbaar by die volgende skakel: http://igws.co.za/content/books/rootstocks

Oenology

General

 • Guidelines for handling, storage and disposal of agrochemicals in the South African wine industry (2009)